{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

【AI馨健康】預防醫學平台

禾馨健康事業公司已深耕預防醫學領域近20年。

主要業務範圍為規劃醫院健檢中心之專案策略,以及提供個人及企業完整之健康管理方案。

以創新優質服務成為大型醫院及企業主首選的健康管理團隊。

 

我們合作的醫療院所皆為特優醫學中心及區域級教學醫院,本公司整合各醫療院所之相關資源,包含醫療團隊、儀器設備、後續健康照護服務等。


委託我們執行健康管理服務之企業客戶,多為國內大型上市櫃公司及外商公司,產業遍及金融、科技、生技、保險、房仲、汽車、媒體及公務單位,禾馨公司亦因此成為客戶所信賴之專業健康管理團隊。


我們多年來深耕預防醫學領域,不斷透過創新商業模式推廣健康風險管理的理念。

尤其近幾年新冠疫情席捲全球,除了導致大規模的病亡,更多的是對身體、心理造成的損害。

疫情趨緩後,更讓大家關注到健康的重要性。


因此在預防重於治療的前提下,【AI馨健康預防醫學平台全心致力推動預防健檢,更積極規劃健檢後的「健康促進」及追蹤醫療服務。希望能將「預防保健、健康促進」的觸角從個人延展至家庭。


透過落實AI智慧健康,以大數據分析完成健康追求的行為與疾病治療的活動,從而打造完整精準大健康生態系。